عضویت

معرفی سهامداران

شرکت تبریز پژوه
نام مدیریت : آقای مهندس محمود امنابی
نوع فعالیت : تولیدکننده انواع سنسورهای صنعتی
تلفن : 04113330490(4 خط)
فاکس : 04113318200
سایت : www.tabrizpeguh.com
ایمیل : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

اطلاعات مختصردررابطه با نوع فعالیت :

اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﺳﻨﺴﻮرهاي ﺻﻨﻌﺘﻲ در اﯾﺮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﺴﻮرهاي ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺴﻮرهای اﻟﻘﺎﺋﻲ،ﺧﺎزﻧﻲ، ﻧﻮري، ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ، ﻧﺦ، ﮐﺪرﻧﮓ، سنسورهای کنترل سطح و ﺷﻔﺖ اﻧﮑﻮدر، اﺳﭙﯿﺪﻣﺎﻧﯿﺘﻮر و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾه


 شرکت تبریز پژوه
مدیرعامل شرکت تبریز پژوه

جهت دریافت اطلاعات کامل به وبسایت این شرکت مراجعه فرمائید.

 

عنوان مطالب

صفحه نخست

دربـاره شـرکت

درباره شهــرک

اخـبـار

مـقـالات

اطلاعــات مهم

ارتباط بــا مــا

آمار کلی سایت

اعضا : 34
محتوا : 56
بازدیدکنندگان : 112099